Ücretsiz Danışma Hattı

98 bin AŞ´ye denetim geliyor

Türk Ticaret Kanunu´nda yapılan değişiklikle bağımsız denetim dışında kalan 98 bin anonim şirkete denetim geliyor.

Canan SAKARYA
 
ANKARA - Torba Yasa Tasarısı´na eklenen yeni bir madde ile yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine dönük olarak TTK´nın 397. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme TTK kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin denetim içine alınmasını öngörüyor. Tasarının kefalette eş rızası aranmasına ilişkin şartları yumuşatan maddesine, Tarım Kredi Kooperatifleri de eklendi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, DÜNYA´ya yaptığı açıklamada eski TTK´ya göre anonim şirketlerde murakıplar, denetim kurulu üyeleri bulunduğunu yeni kanunla denetim kurullarının kaldırıldığını belirterek, "Yeni Ticaret Kanunu bağımsız denetim esasını benimsemişti bağımsız denetim, TTK yürürlüğe girmeden önce yapılan değişiklikle sadece Bakanlar Kurulu´nun belirleyeceği şirketlerden ibaret oldu. Dolayısıyla anonim şirketlerin büyük bir kısmı denetimsiz kaldı" dedi.
 
Bakanlar Kurulu kararının 2 bin 700 şirketi kapsadığını belirten Yücel, "Türkiye´de 101 bin anonim şirket var. 2 bin 700´ü çıkardığımızda 98 bin civarında anonim şirket denetimsiz kaldı. Çünkü daha önce olan denetim kurulları kaldırılmıştı. Bu düzenleme bağımsız denetimin dışındaki 98 bin anonim şirketin bağımsız denetimini düzenliyor.
Bu Bakanlığın ya da bir kamu otoritesinin yapacağı bir denetim değil iç denetim olarak algılanmalı. Daha önce anonim şirketlerin bünyesinde bulunan denetim kurullarının murakıpların yaptığı denetime benzer ama daha nitelikli, genel kurula karşı sorumlu, şirketlerde kurumsallaşmayı, şeffaflaşmayı sağlayacak şekilde denetim
standartlarına uygun bir denetim öngörüyoruz. Ortakların, o şirketten alacaklıların haklarını koruyucu bir düzenleme. 397. madde çerçevesinde denetime sahip olacak anonim şirketler ilerleyen süre içinde bağımsız denetim ölçütlerini tuttururlarsa bağımsız denetime sahip olacaklar."
 
AŞ ve kooperatif denetlenecek

TTK´nın 397. maddesine eklenen yeni fıkralara göre, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketler, 4572 sayılı kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları denetlenecek. Denetime ilişkin usul ve esaslar, denetimi yapacak denetçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınma ve ayrılmaları, denetim ve denetim raporlarının içeriği, raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu kapsamda denetime tabi olduğu halde sözkonusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları  ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacak.
TTK´nın 359. maddesine eklenen yeni bir fıkraya göre ise devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde sözkonusu tüzel kişiler ya da bunları temsil eden gerçek kişiler, pay sahibi oldukları şirketlerin yönetim kuruluna seçilebilecek.
 
Oyuncak denetimi Gümrük Bakanlığı´nda
 
Torba yasaya eklenen yeni bir madde ile Sağlık Bakanlığı´nın denetiminde olan oyuncak, mum, sabun ve duvar kağıdının denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´na devredildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Bakanlık olarak bu denetimi yapma kapasitesine sahip olduklarını, farklı noktalarda 6 laboratuvarlarının bulunduğunu
belirterek, bu ürünlerin denetiminin Bakanlığa geçmesinin ardından Sağlık Bakanlığı´na ait bir laboratuvar ve ilgili personelin de Gümrük Bakanlığına devredileceğini açıkladı.
 
Eş rızasında kapsam genişledi

Torba Kanunda yer alan Borçlar Kanunun kefalette eş rızasına ilişkin maddesinde kapsam genişletilerek Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak kredilerde eklendi. Böylece, Ticaret Sicili´ne kayıtlı ticari işletmenin sahibi, ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkar tarafından mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler, Kamu bankaları Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullandırılacak krediler ile Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak kredilerde eş rızası aranmayacak.
 
Hal Yasası´nda değişiklik yapıldı
 
Torba kanuna eklenen yeni maddelerle Hal Kanununda değişikliğe gidildi. Komisyoncular, kanuni kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren 15 iş günü içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödeyecek. Vadeli satışlarda bu süre 30 iş günü olarak uygulanacak. Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallar, bildirime tabi olan mallar arasından çıkarılacak.
 
Birlik borcuna yapılandırma
 
Kanun tasarısının görüşmeleri sırasında Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki Kanun Tasarısında bulunan Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri´nin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde bir önergeyle Torba Kanuna taşındı.
 
Kabul edilen önergeye göre, Birliklerin 1 Mayıs 2000´den sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunda kullandıkları krediler banka cari faizi veya TEFE/ÜFE aylık değişim  oranından düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutar, ödenmesi  şartıyla, bu kredilere ilişkindüzenlemenin yayımı tarihine kadar
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer´i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Tahsilinden vazgeçilen tutarlar birlikler tarafından kurum kazancına dahil edilmeyecek.

DÜNYA


14.03.2013

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.