Ücretsiz Danışma Hattı

Fon Ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesi

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)´nun Seri VI, No 15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile yapılmıştır. Bu tebliğe göre, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ve Kanunda risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen ortaklıkları ifade etmektedir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere bu tebliğde yer verilmiştir. Asıl konumuz bu ortaklıkların vergilendirilmesi olduğu için burada daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir.


Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanun 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunun 34 ve 35´inci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)´nun 5´inci maddesinde değişiklik yapıldı ve 5/A maddesi eklendi. Buna ilişkin olarakda 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı´nın internet sitesinde yer aldı. Bu yazımızda 6322 sayılı Kanunla KVK´nın beşinci maddesinde yapılan değişikliği ve bu fon ve ortaklıkların vergilendirmesini inceleyeceğiz.


KVK´nın beşinci maddesinin birinci fıkrasının a bendi değişiklik sonrası aşağıdaki gibi olmuştur.

“a) Kurumların;
1)             Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
2)             Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3)             Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.


Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.”


Bu değişiklikle, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları 6322 sayılı Kanunun 43´üncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır.


5520 sayılı KVK´nın 5/d-3 maddesindeki istisna ile 6322 sayılı Kanunla getirilen istisnayı birbirine karıştırmamak gereklidir. KVK´nın 5/d-3 maddesi ile, Türkiye´de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Halbuki, yeni getirilen istisna ile tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları iştirak istisnasına konu olmaktadır.


Ancak, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç olmak üzere diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacaktır.


Stopaj bakımından ise, KVK´nun 15´inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında girişim sermayesi yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir.


Sonuç olarak, girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları istisna iken getirilen yeni istisna ile bu fon ve ortaklıkların katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları yani iştirak kazançları da istisna kapsamına alınmış oldu. Bunların elde ettikleri kazançları dağıtmaları durumunda ise, stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır olarak belirlenmiştir.

 

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2056

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Bağımsız denetimde son durum
    Yeni kanun; tacirleri ve şirketleri ilgilendiren birçok konuda yeni hak ve yükümlükler getirdi. Şüphesiz yeni dönemde sermaye şirketleri için baştan aşağı değişen şeylerden birisi de denetim oldu.
  • Yurtdışındaki grup firmasına verilen kredilerde KDV
    Bilindiği üzere, ödünç para verme işleri ile uğraşanların faaliyetleri ve denetlenmelerine ilişkin esaslar 05/04/1983 tarih ve 2810 sayılı Kanun´un verdiği yetkiye dayanılarak
  • Stajyer Çalıştırmada Yeni Düzenlemeler
    09 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan 6764 Sayılı Kanun?la stajyer öğrencilerle ilgili önemli değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklamalar ise 23 Aralık 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yazısıyla yapılmıştır.
%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.