Ücretsiz Danışma Hattı

Hibelerin ve Karşılıksız Yardımların Muhasebeleştirilmesi

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZELGE      
 
Sayı: B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.175-14     
Konu : Hibelerin ve karşılıksız yardımların muhasebeleştirilmesi     

İlgi dilekçenizde, ... Ajansı tarafından makine destek kapsamından dolayı hibe edilen para ile ... tarafından Ar-Ge harcamaları için verilen karşılıksız yardımların muhasebeleştirilmesi hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, "602 Diğer Gelirler" hesabı; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izlendiği hesaptır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Nolu Tebliğinin 10.2.9.2.4 numaralı bölümünde, bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ... Ajansı tarafından hibe edilen söz konusu para ile ... tarafından Ar-Ge harcamaları için verilen karşılıksız yardımların "602 Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.     

Vergi Dairesi Başkanı

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Kaynak : Muhasebenet.net

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Ssk ve BağKur Affı Kimlere Geliyor ?
    SSK ve Bağ-Kur?a prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası borcu bulunanlara ?kısmi af ve ödeme kolaylığı? getiren düzenlemeye ilişkin tasarının ayrıntıları belli oldu.
  • Emeklilikte Prim Müjdesi
    Eksik prim günü nedeniyle emekli olamayanlar için başlatılan çalışma devam ediyor. Bu yasa ile vatandaşların geriye doğru primlerini ödeyebilmeleri sağlanacak...
  • Belgesiz Mala Nasıl Ceza Kesilir
    Fatura bir malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
Whatsapp

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.