Ücretsiz Danışma Hattı

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde dörttür” ibaresi “yüzde ikidir”; 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yüzyirmi metrekareyi” ibaresi “yüzelli metrekareyi” ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “yüzde beş faizli” ibaresi “yüzde iki faizli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tadil edilmiş faiz oranlarına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tadil edilmiş olan faiz oranları, 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında kullandırılmış olup da henüz geri ödenmemiş veya geri ödenmekte olan kredilere de uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri 3/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete´nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2007

26718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete´nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

8/5/2010

27575

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Mükellef Bilgileri Bildirimi
    Vergi Usul Kanunu´nun 148´inci ve 149´uncu maddelerinde mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişilerin, Maliye Bakanlığı´nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri v
  • SSK İşe Giriş
    SSK işe giriş bildirgeleri aşapıda gösterilmiştir, ayrıca word belgeleri olarak eklerde sunulmuştur. Ayrıca e-bildirge ile kullanıcı girişi yapılarak ssk işe giriş işlemleri yapılabilir.
  • İşletme Defteri Kalkıyor mu?
    Kimse farkında değil ama yüz binlerce vergi mükellefini ilgilendiren önemli bir gelişme var.
%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.