Belgesiz Mala Nasıl Ceza Kesilir

Sanal Profesyonelliğe Adımınızı Atın !

* Fatura bir malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

* Malın faturasız teslim alınması ve yapılan inceleme sırasında da söz konusu faturayı ibraz edememiş bulunması durumunda mükellefe ceza kesilir.

* Fatura ibrazı için mükellefe on günlük süre verilir ve bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmesi istenir.
   
* Bu belgeler ibraz edilmezse mal ve hizmetlerin teslim tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV mükellef adına re´sen tarh edilir. Ayrıca vergi cezası da uygulanır.

* Mal satanın yapılan incelemeler sırasında bulunabilmesi halinde faturasız mal alan mükellef kendilerine kesilmesi öngörülen cezadan kurtulabilir.

* Bu bağlamda da faturasız mal bulunduran mükellefin ayrıca kendisine fatura kesmeyen satıcıdan kesilmeyen faturayı en azından fatura düzenleme süresi içinde istemesi gerekir.

Kaynak : Muhasebenet.net / Veysi Seviğ
Etiketler : fatura    belgesiz mal    ceza kesme    futasız mal