Ücretsiz Danışma Hattı

SSK İşe Giriş

1. Sigortalının Bildirilme İşlemleri: İşverenlerin sigortalıları bildirmelerindeki genel kural, bunların işe başlatılmadan önce Kuruma bildirilmesidir. Ancak, işyeri ve işin çeşitli özellikleri göz önünde bulundurularak, bu konuda kimi istisnai düzenlemelere yer verilmiştir:

SSK işe giriş bildirgeleri aşapıda gösterilmiştir, ayrıca word belgeleri olarak eklerde sunulmuştur. Ayrıca e-bildirge ile kullanıcı girişi yapılarak

ssk işe giriş

işlemleri yapılabilir.

Her işveren sigortalı olarak çalıştırdığı kişileri SSK’ya bildirmek zorundadır. Sigortalı ile ilgili iki çeşit bildirim türü vardır:
- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
- Sigortalı Bildirim Belgesi

1.1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini Düzenleme: İşverence işe alınacak sigortalılar için nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek örneği Ek-2 de bulunan "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili üniteye doğrudan verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir. "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi"ne ünite tarafından genel evrak tarih ve giriş numarası
verilir. Çok fazla sigortalının bildirilmesi halinde bildirgeye ek olarak işçilerin listesinin yer aldığı dizi pusulası eklenir. Böylece işçilerin bildirgeleri daha rahat takip edilir. "Sigorta Sicil Numarası", işverenlerce ilk defa bildirilen her sigortalıya kurumca "İl Kodu", "Ünite Kodu", "Tescil Yılı" ve "Sıra Numarası"nı ihtiva eden 13 haneli bir sigorta sicil numarası verilir. Bu numara Kurum kayıtlarına işlenerek işverene ve sigortalılara bildirilir.

Sigortalı bir işçi yeni bir işe girdiğinde durumunu ilgili üniteye bildirmek için ebildirge ile "Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi"ni internet üzerinden bildirebilir. Ancak ilk işe giriş bildirgesi elden verilmelidir. İşveren ve varsa aracı tarafından "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi"nin Kanun’un 9. maddesinde öngörülen sürelerde Kurum’a verilmemesi halinde, Kanunun 140. maddesinin (b) bendine göre işlem yapılır.

1.2. İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süre İçinde Verilmemesi: İşverene yasal süresinde vermediği her bir işe giriş bildirgesi için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların (yabancı uyrukluların) çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri ile sigortalıların, naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sigorta il/sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışması halinde, bu işyerinden yasal süresi içinde Kuruma verilmeyen işe giriş bildirgelerinden dolayı işverene idari para cezası uygulanmamaktadır.

2. Sigortalı Bildirim Belgesi Düzenleme: Bu belgeyi işveren değil sigortalı düzenler. Sigortalı çalışmaya başladığını, çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde örneği Ek-7 de bulunan "Sigortalı Bildirim Belgesi" ile ilgili üniteye bildirir.

Sigortalı tarafından iki nüsha olarak doldurulan belge SSK bölge müdürlüğüne verilir. İlgili bölge müdürlüğü genel evrak numarası işlendikten sonra bir nüshası sigortalıya geri verilir. Sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimi arasında farklılık olduğu takdirde, ünitece durum taahhütlü bir yazıyla sigortalıya gerekirse işverene bildirilir. Belge doldurulurken dikkat edilmesi gereken kurallar belgenin arka sayfasında yer alan açıklamalarda belirtilmiştir. Sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimi arasında farklılık olduğu takdirde, müdürlükçe durum taahhütlü olarak bir yazı ile sigortalıya gerekirse işverene bildirilmektedir. Bir sonuç alınamaması halinde ise gerekirse işyerinde Sigorta Yoklama Memurları tarafından yerel denetim yapılmaktadır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.