Ücretsiz Danışma Hattı

Zorunlu Karşılıklar?Hakkında Tebliğ?de Değişiklik?Yapılmasına Dair Tebliğ

7 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28077

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2011/12)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 nci alt bentten sonra gelmek üzere (8) ile (9) numaralı alt bentler eklenmiş olup, mevcut 8 inci alt bent 10 uncu alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

“3)  3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (3 ay dâhil) yüzde 12,5,

7) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 11,

8) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 8,

9) 3 yıldan uzun vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 5,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/9/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi
    Mükellefle idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesidir.? Şeklinde tanımlanabilir.
  • İşçi Özlük Dosyası İşvereni Kurtarır
    10 Haziran.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi işveren ilişkilerinin düzenli sürdürülebilmesi için işverene kanunla bir takım yükümlülükler yüklenmiştir.
  • Eksik Gün Bildiriminde İstisnalar
    Kayıtdışı istihdamı denetleyip, kayıt içindeki işçinin çalışılandan az gün sayısı eksikliği şeklinde ortaya çıkabilen kayıtdışılığı aylık 30 gün ölçütü temelinde yok etmeyi amaçlayan bir uygulama, eksik gün bildirimi.
%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.